วีดีโอแนะนำบ้านยูแคนดู จัดทำเมื่อ: 21 มีนาคม 2553
โดย ธีระพงษ์ นันทะสิงห์ (จ๋อง) เว็บมาสเตอร์บ้านยูแคนดู
กรณีที่เปิดไม่ได้ กรุณาใช้ ie ในการเปิดนะครับ